ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Bahagian Pengurusan Akademik

  • Pengguguran atau penambahan kursus secara online boleh dibuat melalaui MyLMS bermula minggu pertama sesi perkuliahan bermula

  • Bagi pelajar-pelajar yang lompat semester dan melebihi semester dikehendaki mengisi Borang AKA 16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus) secara manual dengan mendapatkan pengesahan Pensyarah dan kelulusan daripada Ketua Jabatan. Borang boleh diperolehi di Seksyen Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik.

  • Pelajar boleh menambah mana-mana kursus sehingga minggu kedua (2) perkuliahan setiap sesi pengajian.

  • Pelajar boleh menggugurkan mana-mana kursus sehingga minggu ketiga (3) perkuliahan setiap sesi pengajian.

  • Pengguguran atau penambahan kursus selepas tempoh yang telah ditetapkan, pelajar perlu mendapat kelulusan Dekan dan akan dikenakan denda.

  • Sebarang pembetulan pendaftaran kursus hendaklah dibuat pada minggu tambah atau gugur kursus.

  • Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu Ke-4 perkuliahan dan TIDAK DIBENARKAN membuat Pengguguran kursus selepas Minggu Ke-5 perkuliahan.

 

Carta Aliran Proses Tambah / Gugur Kursus

title bottom center

SEMAK JADUAL TAMBAH / GUGUR KURSUS
arrow blue
TAMBAH KURSUS DI myLMS PELAJAR
arrow blue
GUGUR KURSUS DI myLMS PELAJAR
arrow blue
CETAK SLIP PENDAFTARAN KURSUS
arrow blue
PENYEMAKAN TAMBAH / GUGUR KURSUS YANG TELAH DIBUAT