ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Bahagian Pengurusan Insan

Objektif Bahagian

title bottom left

  • Memastikan proses pengurusan sumber insan dilaksanakan dengan cekap, tepat dan berkesan berdasarkan peraturan- peraturan yang berkuatkuasa selari dengan keperluan KUIS.

  • Meningkatkan kualiti sumber insan dengan menawarkan pelbagai bentuk latihan yang terancang dan berterusan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah.

  • Menyediakan kemudahan perkhidmatan serta kebajikan yang terbaik untuk warga KUIS.

  • Menjaga serta mengurus hal-hal berkaitan kawalan keselamatan merangkumi harta benda dan warga KUIS.