ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
+603 8926 6706
bhep@kuis.edu.my
www.kuis.edu.my/bhep

 

salman zainal abidin
DR. SALMAN BIN ZAINAL ABIDIN
Ketua Bahagian
1103
salman@kuis.edu.my
faridah sabli
FARIDAH BINTI SABLI
Timbalan Ketua Bahagian
1433
faridah@kuis.edu.my

 
faridah sabli
FARIDAH BINTI SABLI
Ketua Seksyen / Penolong Pendaftar Kanan
1433
faridah@kuis.edu.my
khadijah mohd zain
KHADIJAH BINTI MOHD ZAIN
Penolong Pegawai Tadbir (KUP)
1118
khadijah@kuis.edu.my
junizah mardianah 2
JUNIZAH MARDIANAH BINTI JAAFAR
Penolong Pegawai Tadbir
3337
junizah@kuis.edu.my
shukri mohd nor
MOHD SHUKRI BIN HAJI MOHD NOR
Pembantu Tadbir
1434
mohdshukri@kuis.edu.my
siti hajar jalal
SITI HAJAR BINTI JALAL
Pembantu Tadbir
1118
sitihajar@kuis.edu.my
nurfatin diana
NUR FATIN DIANA BINTI MOHD SHUKRI
Pembantu Tadbir
1434
fatindiana@kuis.edu.my
mazzaid mazelan
MAZZAID BIN MAZELAN
Ketua Seksyen / Pegawai Psikologi
3517
mazzaid@kuis.edu.my
muzdalilah muhamad
MUZDALILAH BINTI MUHAMAD
Penolong Pegawai Tadbir (KUP)
3106
muzdalilah@kuis.edu.my
sri norhayati lamin
SRI NORHAYATI BINTI LAMIN
Pembantu Tadbir
1105
srinorhayati@kuis.edu.my
mohd ridhuan
MOHD RIDHUAN BIN NORDIN
Pembantu Tadbir
1105
ridhuannordin@kuis.edu.my
muhammad
MUHAMMAD BIN DINSUHAIMI
Ketua Seksyen / Penolong Pendaftar
3545
muhammaddinsuhaimi@kuis.edu.my
rasida sulaiman
NOR RASIDA BINTI SULAIMAN
Penolong Pegawai Tadbir
3548
norrasida@kuis.edu.my
faizal ramaiya
MOHD FAIZAL BIN RAMAIYA
Pembantu Tadbir Kanan
3555
mohdfaizal@kuis.edu.my
noor edayu
NOOR EDAYU BINTI HASHIM
Pembantu Tadbir
3549
nooredayu@kuis.edu.my