ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

PUSAT PENYELIDIKAN ANTARABANGSA EKONOMI & KEWANGAN ISLAM (IRCIEF)
Aras 2, Blok Akademik 3, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
+603 8926 4360
info.ircief@kuis.edu.my

 

dr latifa bibi
DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED
Pengarah
6319
latifabibi@kuis.edu.my
ahmad yani
AHMAD YANI BIN ISMAIL
Ketua Unit Hubungan Industri & Penyelidikan
6320
ahmadyani@kuis.edu.my
nawal
NAWAL BINTI SHOLEHUDDIN
Koordinator Kursus Jangka Pendek
Bilik : 5211 (Blok Akademik 3)
6255
nawal@kuis.edu.my
alawiyah tengah
ALAWIYAH BINTI TENGAH
Koordinator Jurnal & Penerbitan
Bilik : 2247 (Blok Akademik 1)
2227
alawiyah@kuis.edu.my
nur izzati
NUR IZZATI BINTI JAMALUDIN
Pembantu Tadbir
6324
nurizzati@kuis.edu.my