ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

PUSAT MOBILITI DAN LATIHAN INDUSTRI (PMLI)
Aras Bawah, Blok Pentadbiran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000

   

rabiathul adhabiyyah
DR. RABIATHUL ADHABIYYAH BINTI SAYED ABUDHAHIR
Pengarah
3509
rabiasayed@kuis.edu.my
amin amir
MOHD AMIN BIN MOHD AMIR
Pembantu Tadbir
1419
mohdamin@kuis.edu.my