ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19
Disediakan oleh :
Pejabat TRPK KUIS

4 September 2018- Timbalan Rektor Pengurusan Korporat (Pembangunan & Pengantarabangsaan) bersama delegasi KUIS telah mengadakan kunjungan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung dalam usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama antara kedua belah pihak.

Pada lawatan tersebut antara kerjasama yang ingin diperkukuhkan adalah jaringan kerjasama untuk program transfer kredit dan juga pertukaran idea berkenaan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2018 selain program pertukaran pelajar. Pihak KUIS juga turut berkongsi idea tentang pelaksanaan Wakaf dan Zakat yang telah dilaksanakan di KUIS.

Jaringan kerjasama antara KUIS dan STIE Ekuitas Bandung telah bermula pada tahun 2014. Semoga dengan lawatan ini hubungan baik antara intitusi di Malaysia dan Indonesia dapat dikekalkan.

ekuitas 01ekuitas 02ekuitas 03ekuitas 04ekuitas 05ekuitas 06