AHLI JAWATANKUASA INDUK SAMBUTAN JUBLI PERAK KUIS

PENAUNG
Prof. Dato’ Dr. Ab. Halim bin Tamuri

PENGERUSI
En. Zulhizzam bin Hamzah

TIMBALAN PENGERUSI
Pn. Hajah Noorlia binti Ramli

PENASIHAT
Dr. Nora'inan binti Bahari
En. Mohd Rijal bin Jamaluddin

PENGARAH
Pn. Nor Hidayah binti Maidin

TIMBALAN PENGARAH
Cik Nor Aleyani binti Jamari

JAWATANKUASA MEDIA & PUBLISITI
En. Mohammad Ehsan bin Ahmad Sokri

JAWATANKUASA PERHUBUNGAN AWAM
En. Hafiz bin Mohd Radzi

JAWATANKUASA PEROLEHAN
Pn. Anizah binti Tumari

JAWATANKUASA ICT & MULTIMEDIA
En. Khairil Ashraf bin Elias @ Mayah

JAWATANKUASA TEKNIKAL
En. Mohamad Roslan bin Mhd Zainal Nor

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KANDUNGAN
Pn. Rusmiha binti Othman

JAWATANKUASA KESELAMATAN
En. Hashim bin Abdul Ghaffar

 

 

 

 


©2023 Sambutan Jubli Perak Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Search