ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Berita KUIS

Majlis Pemakaian Jubah Graduan Ijazah Doktor Falsafah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor bersempena Majlis Konvokesyen KUIS Kali Ke-25 yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 Ogos 2022.

Tahniah kepada Dr. Maad Ahmad, Dr. Rohana Zakaria dan Dr. Nabilah Huda Zaim di atas kejayaan menyempurnakan pengajian Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Islamiyyat.